Etusivu  Majoituskohteet  Lisäpalvelut  Omat varaustiedot  Matkustajatiedot
Suomeksi In english In russian   


VUOKATINRANNAN LOMA- JA KURSSIKESKUKSEN, VUOKATINRANTA LOMAHUONEISTOT OY:N JA PERUSSANOMA OY:N VARAUSEHDOT


Vuokatinranta ja Perussanoma Oy noudattavat majoituksen välittämisessä seuraavia ehtoja. Ehdot tulevat asiakasta sitoviksi, kun asiakas varmistaa alustavan varauksensa lopulliseksi tai tekee suoraan loppulisen varauksen tai maksaa varauksen kokonaan online-varaamon kautta verkkopankissa tai luottokortilla. Ehdot tulevat Vuokatinrantaa sitoviksi, kun Perussanoma Oy on vastaanottanut asiakkaan maksun ja täysi-ikäinen varaaja on täyttänyt matkustajailmoituksen.


Ehdot ovat voimassa EU-alueella. Ulkomaankaupassa (EU:n ulkopuoliset matkailijat) erilliset ehdot (Terms of reservation).
Muiden matkailutuotteiden osalta ehtoja noudatetaan soveltuvin osin. Varauksen tekijän tulee olla varauksen tekohetkellä täysi-ikäinen.
Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, oikeudet muutoksiin pidätetään (versio 12.06.2013).


1. Alustava varaus, varauksen varmistaminen, lopullinen varaus, lasku, maksu ja varausdokumentit
Vuokatinrannan loma- ja kurssikeskus / Perussanoma Oy voi ottaa vastaan harkintansa mukaan alustavia varauksia.
Alustava varaus poistetaan varmistuspäivän jälkeen automaattisesti, ellei asiakas ole ottanut yhteyttä ja varmistanut sitä lopulliseksi.
Tiettyinä ajankohtina tai tiettyihin kohteisiin tehdään vain lopullisia varauksia, samoin jos majoituksen alkuun on alle 30 vrk, varaus voidaan tehdä vain lopullisena.


Lopullinen varaus vahvistuu, kun asiakas on maksanut varausmaksun (20 % loma-asunnon majoitushinnasta) + käsittelymaksun 20 eur laskussa mainittuun eräpäivään mennessä tai on maksanut varauksen kokonaan online-varaamon kautta.


Loppusuorituksen eräpäivä on viimeistään 30 vrk ennen loman alkua. Mikäli varauksen tekoajankohdasta on alle 30 vrk varatun jakson alkamispäivään, lähetetään vain yksi lasku, joka sisältää koko varausmaksun. Myös alle 300 eur suuruisesta varauksesta lähetetään vain yksi lasku. Ns. pikakaupoissa (= majoituksen alkuun alle 15 vrk) hyväksytään maksutapana vain verkkomaksu tai luottokortti. Online-verkkopankissa tai luottokortilla maksettaessa varauksen kokonaissumma erääntyy välittömästi.


Ellei asiakas maksa suorituksia eräpäivään mennessä, ei varaus vahvistu ja Perussanoma Oy voi yksipuolisesti perua varauksen ja palauttaa kohteen myyntiin.
Varausmaksun maksamatta jättäminen ei ole asiakkaan puolelta peruutus vaan varausmaksu peritään varauksen tekijältä, ellei hän ole perunut varausta!

Siltä osin kuin myyntiin vapautettu kohde saadaan vuokrattua toiselle asiakkaalle, Perussanoma Oy voi harkintansa mukaan pienentää maksamattomalta asiakkaalta perittävää summaa.


Laskun yhteydessä lähetetään asiakkaalle tiedot loma-asunnosta ja sen varustelusta sekä kulkuohjeet avainten luovutuspaikkaan ja lomakohteeseen.
Online-varaamon kautta maksettaessa lähetetään asiakkaalle varausvahvistus ja tiedot loma-asunnosta ja sen varustelusta sekä kulkuohjeet avainten luovutuspaikkaan ja lomakohteeseen sähköpostilla/postitse maksua seuraavana arkipäivänä.


2. Matkustajatietojen antovelvollisuus

Majoituslain mukaan matkustajan tulee täyttää matkustajailmoitus ennen majoittumistaan. Perussanoma Oy:n kautta majoituksensa varanneiden edellytetään tekevän sähköinen matkustajailmoitus osoitteessa: http://nettivaraamo.vuokatinranta.fi/passengers. Tietojen antovelvollisuuden laiminlyönnistä ja väärien henkilötietojen antamisesta on säädetty rangaistus rikoslaissa.


3. Peruutukset ja muutokset varauksissa

Lopullinen varaus ei ole kuluitta peruttavissa. Alustava varaus voidaan peruuttaa kuluitta varmistuspäivään saakka.
Muutokset säätilassa, rinne- tai reittimäärissä, luonnonilmiöt, suuronnettomuudet, epidemiat, lakot, kulkuvälineen rikkoontuminen tai julkisen kulkuneuvon kulkematta jääminen tai vuoromuutokset tai viranomaisten asettamat rajoitteet, lemmikkieläimen sairastuminen tms. syyt eivät muuta peruutusehtoja. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista yllä mainittujen ongelmien varalle. Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti Vuokatinrannan toimistoon tai Perussanoma Oy:lle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Vuokatinrantaan tai Perussanoma Oy:lle. Huom: Varausmaksun maksamatta jättäminen ei ole peruutus!
Ellei asiakas peru varaustaan ja kohde jää myymättä siinä olleen maksamattoman varauksen (jota ei ole kirjallisesti peruttu) takia, peritään varauksen hinta kokonaisuudessaan varauksen tehneeltä asiakkaalta.


Lopullisen varauksen peruuttamisessa pidätetään aina siihen mennessä maksettu 20% varausmaksu ja käsittelymaksu 20 eur, verkkomaksua käytettäessä ja yhdellä laskulla maksetuissa varauksissa pidätetään myös vastaavat summat (20% varauksesta + 20e käsittelymaksu) ja loppuosuus palautetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille.


Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 vrk ennen varausjakson alkua, veloitetaan koko varauksen hinta.
Siinä tapauksessa, että Vuokatinranta / Perussanoma Oy saa myydyksi lomakohteen toiselle asiakkaalle, voidaan varausmaksua palauttaa siltä osin, kun uudelta asiakkaalta saadaan varausmaksua. Suoritettua 20 %:n varausmaksua ja käsittelymaksua ei kuitenkaan palauteta. Mikäli asiakas muuttaa loma-asuntoa tai loman ajankohtaa tai peruuttaa osan varaamistaan loma-asunnoista, sitä katsotaan aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Maksettu varausmaksu voidaan siirtää asunnosta toiseen vain jos asunnoilla on sama omistaja. Vuokatinrannan loma- ja kurssikeskuksella ja Perussanoma Oy:lla on välityksessään omistamiensa loma-asuntojen lisäksi myös muiden omistamia huoneistoja ja siksi siirto on yhden omistajan kannalta peruutus ja toisen kannalta uusi kauppa.


4. Peruutukset sairaustapauksissa

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa kokonaan perheelle varattu majoitus ja saada majoituksesta ja siihen liittyvistä oheispalveluista Perussanoma Oy:lle maksettu hinta takaisin, jos olisi kohtuutonta vaatia perhettä lähtemään matkalle sen vuoksi, että varaaja itse tai hänelle läheinen henkilö äkillisesti sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Em. tapauksessa äkillinen sairaus koskettaa kaikkia majoittujia ja siksi koko varauksen peruminen on mahdollista. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta tai isovanhempaa.


Vaikka kyse ei olisikaan yhden perheen matkasta, äkillinen sairastuminen saattaa oikeuttaa yksittäisen ryhmän jäsenen perumisen, jolloin hän voi saada palautuksena osuutensa henkilöhinnoitelluista tuotteista (=liinavaatteet, aamupalat ja myös majoituksesta, mikäli kohde on henkilömäärähinnoiteltu). Yksittäisen majoittujan poisjäänti äkillisen sairauden vuoksi ei kuitenkaan oikeuta majoituksen perumiseen niiden majoittujien osalta, joita äkillinen sairaus ei kosketa. Maksun palautus ei ole mahdollinen kohdehinnoitelluissa tuotteissa, ellei äkillinen sairaus kosketa kaikkia ko. loma-asunnossa majoittuvia, esim. 6 hengen mökin hinta on sama, majoittuipa siinä 1 tai 6 henkilöä. Osuuden palautus henkilöhinnoitelluista tuotteista edellyttää sitä, että palautusta hakeva henkilö on rekisteröity majoittujaksi.


Äkillinen sairaus tai onnettomuudessa loukkaantuminen on osoitettava lääkärintodistuksella, josta on käytävä ilmi sairauden alkamisajankohta sekä määritys ja MATKUSTUSKIELTO suomen kielellä. Pääsääntöisesti epidemialuonteiset influenssat (esim. sika- tai lintuinfluenssa) eivät aiheuta matkustuskieltoa. Äkillinen sairaus ei tarkoita kroonista tai pitkäaikaista perussairautta, jonka oireet äkillisesti pahenevat ja näin ollen estävät matkalle lähdön. Suosittelemme majoittujillemme matkavakuutusta, johon sisältyy peruutusturva. Sairaudesta johtuvat peruutukset on ilmoitettava viipymättä.


Äkillisestä sairastumisesta johtuvissa peruutuksissa palautettavasta summasta vähennetään 20 eur käsittelymaksu ja 20 eur käsittelymaksu.


5. Perussanoma Oy:n oikeus peruuttaa tai keskeyttää varaus maksamattomuuden tai väärinkäytöksen vuoksi

Perussanoma Oy voi asiasta ilmoittamatta perua eräpäivänä maksamattoman varauksen. Perussanoma Oy:llä on myöhemmin näissä ehdoissa yksilöityihin väärinkäytöksiin perustuen oikeus keskeyttää jo alkanut varaus.


6. Perussanoma Oy:n oikeus peruuttaa tai keskeyttää varaus Force majeure -tapauksessa

Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure), esimerkiksi putkien jäätyminen tai muu loma-asunnon käytön estävä äkillinen ongelma, lomakohteen omistaja voi Perussanona Oy:n välityksellä peruuttaa tai keskeyttää maksetunkin varauksen.


Perussanoma Oy ilmoittaa mahdollisimman pian asiakkaalle peruutuksesta/keskeytyksestä. Asiakkaalla on oikeus saada Perussanoma Oy:lle maksamansa majoitushinta tai keskeytyksen vuoksi käyttämättä jäävä osuus majoitushinnasta takaisin.


Perussanoma Oy:n vastuu rajoittuu vain Perussanoma Oy:lle maksetun summan palauttamiseen, eikä velvoitetta korvaavan kohteen tarjoamiselle ole. Korvausvelvollisuutta ei ole matka tms. välillisistä kuluista tai korvaavan majoituksen hinnasta.


7. Avainten luovutus, käyttö ja palautus

Loma-asunto on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä alkaen klo 16.00 lähtöpäivään klo 11.00 asti poislukien loma-asunnot, joissa on poikkeavat tulo- ja lähtöajat.


Varaamasi kohteen tulo- ja lähtöajat voit tarkistaa varausvahvistuksesta tai laskusta. Loma-asunnon avaimet annetaan Vuokatinrannan toimistosta osoitteesta Vuokatinrannantie 8, ellei kohteen tiedoissa toisin mainita. Asiakkaalla on käytössään lomakohteessa 2 avainta, jotka palautetaan Vuokatinrannan toimistoon, ellei kohteessa ole muuta ohjetta. Kohteen varaaja on varausjakson aikana vastuussa avaimista.
Kadonneesta avaimesta peritään lukon vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.


8. Oleskelu lomakohteessa, vauriot, liinavaatteet ja siivous

Loma-asuntojen majoitushintaan kuuluu asunnon vapaa käyttöoikeus. Hintaan sisältyvät lisäksi varausdokumenteissa mainitut varusteet. Varaaja on täysimääräisessä vastuussa loma-asunnon ja sen varusteiden kunnossa pysymisestä majoitusvarauksensa aikana.


Asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi loma-asunnolle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot ja korvaamaan ne Perussanoma Oy:lle tai sen valtuuttamalle huoltoyhtiölle. Ilmoittamattomat vauriot laskutetaan jälkikäteen todellisten kulujen mukaan lisättynä 60 eur vauriolisällä.


Asiakkaiden edellytetään käyttävän liinavaatteita. Liinavaatteita on tarvittaessa saatavana eri korvauksesta Perussanoma Oy:ltä tai sen valtuuttamalta huoltoyhtiöltä. Jos asiakas ei ole käyttänyt liinavaatteita, lähetetään varaajalle jälkilasku peittojen, petauspatjojen ja tyynyjen pesusta todellisten kulujen mukaan, minimiveloitus on 60eur.


Loma-asuntojen siivouksesta loman aikana ja lähtösiivouksen huolehtii asukas itse. Odotamme, että asiakas huolehtii seuraavista asioista: roskien vienti, tuhkien tyhjennys, lattioiden imurointi, astioiden puhdistus (ja tiskikoneen tyhjennys), tahrojen ja likojen poisto, tavaroiden paikoilleen vienti ja vuoteiden petaus. Asiakas voi myös tilata ennakkoon loma-asuntoon loppusiivouksen eri maksusta. Huom. viikonloppuna tai arkipyhänä päättyvään varaukseen tilattu loppusiivous on hinnaltaan 1,5 -kertainen normaaliin hintaa nähden.
Paikanpäällä tilatusta loppusiivouksesta veloitamme kalliimman hinnan (+25% - +50%). Vaikka loppusiivous olisikin tilattu tai sisältyy joidenkin kohteiden hintaan, edellytetään kohteen olevan normaalin asumisen jäljiltä, eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä, roskat vietynä ja mahdolliset eritteet yms. poistettuna. Mikäli varauksen päättyessä loma-asunnon siisteys ei vastaa edellä esitettyä ja huoltaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, veloitetaan siivoukseen käytetty aika jälkilaskulla (55 eur/ 110 eur/ tunti), eritesiivouksesta veloitamme 110 eur/220 eur/tunti.
Minimiveloitus jälkikäteen laskutetuissa siivouksissa on 1h.


9. Henkilömäärä ja vieraat, niihin liittyvät väärinkäytökset, häiriökäyttäytyminen

Loma-asunnon suurin sallittu majoittujamäärä on sama kuin asunnon vuoteiden ja lisävuoteiden määrä eikä sitä saa ylittää.
Henkilömäärä on ilmoitettava varausta tehtäessä ja majoittajat on rekisteröitävä matkustajailmoituksella. Perussanoma Oy:llä tai sen valtuuttamalla huoltoyhtiöllä on oikeus tulla tarkistamaan epäilty varauksen henkilömäärän ylitys ja dokumentoida se esimerkiksi valokuvaamalla ja kirjaamalla paikalta tavoitettujen henkilöiden tiedot. Tavatuista matkustajailmoitukseen kirjaamattomista majoittujista peritään 60 eur/hlö/vrk lisämaksu käteisenä ja heidät poistetaan välittömästi loma-asunnosta.


Loma-asunnossa saa tilapäisesti olla vierailulla maksimissaan noin puolet majoittujien määrästä (esim. 4+2 hengen mökkiin saa majoittua max. 6 henkilöä ja siellä saa käydä samanaikaisesti kylässä max. 3-4 henkilöä). Yleinen hiljaisuus loma-asunnoissa on klo 22-06, jolloin vieraita ei sallita naapurihäiriöiden välttämiseksi. Perussanoma Oy:llä tai sen valtuuttamalla huoltoyhtiöllä on oikeus määrittää myös muu aikaraja, johon mennessä vierailijoiden on poistuttava tai heitä pidetään majoittujina. Mikäli ylimääräiset majoittujat eivät poistu tai hanki majoitusta toisaalta itselleen tai palaavat loma-asuntoon poistumiskehotuksesta huolimatta, on Perussanoma Oy:llä tai sen valtuuttamalla huoltoyhtiöllä oikeus keskeyttää varaus välittömästi ja tyhjentää loma-asunto majoittujista ja heidän tavaroistaan.


Loma-asunnoissa majoittuminen edellyttää loma-asunnon omistajan ja naapureiden kunnioittamista mukaan lukien hiljaisuus klo 22-06.
Varaaja on täydessä vastuussa niin loma-asunnon kunnosta kuin naapurisovustakin. Uhka omaisuudelle ja järjestyshäiriöt on raportoitava viipymättä Perussanoma Oy:lle tai sen valtuuttamalle huoltoyhtiölle. Mikäli majoittuja tai vieras ei Perussanoma Oy:n tai sen valtuuttaman huoltoyhtiön edustajan antamasta ilmoituksesta tai huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa loma-asunnossa tai lähiympäristössä, on Perussanoma Oy:llä tai sen valtuuttamalla huoltoyhtiöllä oikeus keskeyttää varaus välittömästi.


Mikäli Perussanoma Oy tai sen valtuuttama huoltoyhtiö joutuu puuttumaan varauksen aikana esiintyviin väärinkäytöksiin useammin kuin yhden kerran, veloitetaan käynneistä aiheutuneet työtunnit toteuman mukaan huomioiden yö- ja pyhäkorotukset. Minimiveloitus on 60 eur.


10. Leiriytyminen, matkailuajoneuvot

Loma-asuntojen piha- ja pysäköintialueille leiriytyminen on kaikissa muodoissaan kiellettyä (=matkailuautoissa ja -vaunuissa, teltoissa, muissa autoissa, terasseilla tai taivasalla nukkuminen on sallittua ainoastaan siitä erikseen sovittaessa Vuokatinrannan toimiston kanssa. Näissä tapauksissa majoittuja saa siihen kirjallisen leiriytymisluvan, jonka voi näyttää vartijalle sitä vaadittaessa). Leiriytymiskiellon rikkominen johtaa varauksen välittömään keskeytykseen.
Loma-asunnon varaaja on vastuussa kiellon rikkojista ja siksi hänen tulee ilmoittaa Vuokatinrannan toimistoon tai vartiointiliikkeeseen myös jos joku seurueeseen kuulumaton leiriytyy huoneiston tontille.


Perussanoma Oy voi harkintansa mukaan myöntää luvan tai kieltää ennakkoon kysyttäessä matkailuajoneuvon pysäköinnin ja mahdollisen virransyötön ajoneuvoon sekä määrittää niille hinnan. Ilman ennakkolupaa matkailuajoneuvoja ei saa pysäköidä loma-asuntojen pihoille tai pysäköintipaikoille. Luvatta pysäköidystä matkailuajoneuvosta tai siihen otetusta virrasta peritään vähintään 60 eur maksu.


Mikäli Perussanoma Oy tai sen valtuuttama huoltoyhtiö joutuu puuttumaan varauksen aikana esiintyviin väärinkäytöksiin useammin kuin yhden kerran, veloitetaan käynneistä aiheutuneet työtunnit toteuman mukaan huomioiden yö- ja pyhäkorotukset. Minimiveloitus on 60 eur.


11. Tupakointi, lemmikit, löytötavara

Tupakointi on sallittu vain loma-asuntojen ulkopuolella siihen varatulla paikalla.
Sisällä tupakointi johtaa varauksen keskeytykseen ja sen lisäksi veloitetaan 100 eur tuuletusmaksu.


Pääsääntöisesti lemmikin tuonti välittämiimme loma-asuntoihin on kielletty. Tarkista ennakkoon loma-asunnon kuvauksesta, sallitaanko varaamaasi kohteeseen lemmikit. Lemmikin tuonnista loma-asuntoon on aina ilmoitettava Vuokatinrannan toimistoon. Lemmikin tuonnista niille sallittuun loma-asuntoon veloitamme kohteesta riippuen 30 - 50eur/varaus. Luvatta tuoduista lemmikeistä peritään 60 eur/lemmikki/vrk lisämaksu käteisenä ja varaus voidaan keskeyttää.


Löytötavarat toimitetaan Vuokatinrannan toimistolle, josta niitä voi tiedustella kahden kuukauden ajan varauksen päättymisestä.
Ne löytötavarat, joita voidaan pitää arvoltaan vähäisinä (=arvo alle 20 euroa) hävitetään siivouksen yhteydessä.


12. Loma-asunnon puutteet ja reklamaatiot

Kaikki lomakohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset tulee osoittaa välittömästi Vuokatinrannan toimistoon tai Perussanoma Oy:lle
tai sen valtuuttamalle huoltoyhtiölle, jolloin ne voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata tai kompensoida. Jos haittatekijää ei voida heti kompensoida, on asiasta tehtävä välitön kirjallinen reklamaatio. Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei huomioida.


Loma-asuntojen pohjakuvat ovat viitteellisiä ja siten esimerkiksi huonekalujen eri järjestys tai huollon käyttöön lukitut kaapit eivät oikeuta reklamaatioon.
Perussanoma Oy ei vastaa niistä virheistä loma-asuntojen ennakkotiedoissa, jotka ovat syntyneet varausajankohdan jälkeen äkillisen olosuhdemuutoksen takia
(esim. sinilevä, lumi- tai jäätilanteen muutos, rakennustyöt naapuritonteilla, metsänhoitotyöt tontin läheisyydessä, muutokset ulkoilureitistöissä, ravintoloiden tai kauppojen sijainneissa tms.) tai johtuen kolmannen osapuolen aiheuttamista ongelmista (esim. lumen auraus, tietyö, katkokset vesi-, viemäri- tai sähköverkossa, tietoliikenne- tai tv-verkossa).


Perussanoma Oy ei vastaa tupakoinnista, pölystä, ilman tai veden epäpuhtauksista, sisustus- tai pinnoitemateriaaleista, koti- tai luonnon eläimistä, kasveista, tai muistakaan syistä aiheutuneista allergia tms. ongelmista asiakkaille. Ellei loma-asuntoa ole erikseen mainittu allergiakohteena, on allergisen henkilön syytä varmistaa asunnon allergiaolosuhteet erikseen Vuokatinrannan toimistosta jo ennen varauksen alkamista.


Jos asiakas ja perussanoma Oy eivät pääse em. seikoissa yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.


13. Kampanjat ja tarjoukset

Kampanjoissa ja tarjouksissa noudatetaan näiden varausehtojen lisäksi mahdollisesti erikoisehtoja, jotka ovat löydettävissä tarjous- ja kampanjamateriaaleista.
Tarjoukset ja kampanjat ovat voimassa vain erityisehdoissa mainittuina ajankohtina, koskien vain uusia varauksia. Useampia kampanjoita tai tarjouksia ei voi yhdistää toisiinsa, vaikka ne olisivat samaan aikaan voimassa.


14. Maksutavat

Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, S-Pankki, Ålandsbanken sekä luottokortit. Maksaminen tapahtuu Paytrail Oyj:n sivuston kautta.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Majoitushaku [ TYHJENNÄ VALINNAT ] 
Huom! Saat majoituskohteen näkymään kartalla, kun laitat ruksin Kartta zoom “Kartalle” ruutuun


Varausehdot || Rekisteriseloste


Säätiedot